Krogpatrullen: Mycket och billigt – men Namaste slarvar med ingredienserna http://gd.se/noje/krogpatrullen-mycket-och-billigt-men-namaste-slarvar-med-ingredienserna?referrer=app