Här är hela programmet för Å-draget 2017 http://gd.se/gavleborg/gavle/har-ar-hela-programmet-for-a-draget-2017?referrer=app