http://gd.se/noje/musik/a-draget-och-thank-you-gala-har-ar-hetaste-tipsen-for-nojeshelgen?referrer=app