De är klara för Gasta hösten 2017 http://gd.se/noje/de-ar-klara-for-gasta-hosten-2017?referrer=app